Andmekaitsetingimused

Veebipoe www.experienso.ee isikuandmete vastutav töötleja on LAVEX AS (registrikood 10020096) asukohaga Seminari 23, 44316, Rakvere, tel 6 000 700 ja e-kiri post@lavex.ee.

 

Milliseid isikuandmeid töödeldakse
Töödeldakse järgnevaid isikuandmeid:

  • nimi;
  • telefoninumber;
  • e-posti aadress;
  • pangakonto number;
  • tellimuse andmed ja tellimuse maksumus.

 

Mis eesmärgil isikuandmeid töödeldakse
Isikuandmeid kasutatakse kliendi tellimuste haldamiseks ja kauba kohaletoimetamiseks.
Pangakonto numbrit kasutatakse kliendile maksete tagastamiseks.
Tellimuse andmeid ja maksumust kasutatakse arvete saatmiseks.
Isikuandmeid nagu e-post, telefoni nr, kliendi nimi, töödeldakse selleks, et lahendada kaupade ja teenuste osutamisega seonduvaid küsimusi. E-posti kasutatakse lisaks arvete saatmiseks ning telefoni nr kasutatakse pakiautomaati jõudnud kaubast teavitamiseks.

 

Õiguslik alus
Isikuandmete töötlemine toimub kliendiga sõlmitud lepingu täitmise eesmärgil.
Isikuandmete töötlemine toimub seadusjärgse raamatupidamiskohustuse täitmiseks.

 

Vastuvõtjad, kellele isikuandmed edastatakse
Isikuandmed edastatakse teenusepakkujale raamatupidamistoimingute tegemiseks.
Nimi, telefoninumber ja e-posti aadress edastatakse transporditeenuse pakkujale.
Isikuandmededastatakse infotehnoloogia teenuste pakkujatele veebipoe funktsionaalsuse või andmemajutuse tagamiseks.

 

Turvalisus ja andmetele ligipääs
Isikuandmeid hoitakse Vallaste ja Partnerid OÜ ning Zone Media OÜ serverites, mis asuvad Euroopa Liidu liikmesriigi või Euroopa Liidu majanduspiirkonnaga liitunud riikide territooriumil.
Andmeid võidakse edastada riikidesse, mille andmekaitse taset on Euroopa Komisjon hinnanud piisavaks või kolmanda riigi ettevõttele, mille osas on kohaldatud isikuandmete kaitse üldmääruse artiklis 46 või 47 või 49 lõikes 1 nimetatud kaitsemeedet.
Isikuandmete kaitseks rakendatakse füüsilisi ja infotehnoloogilisi kaitsemeetmeid:

  • andmevahetus e-poega toimub salastatud ühenduse kaudu;
  • e-poe ühenduse turvalisuse ja varundamise eest kannab hoolt Zone Media OÜ.

Isikukandmetele on juurdepääs LAVEX AS töötajatel määral, mis on vajalik teenuse osutamiseks.
Isikuandmete edastamine veebipoe volitatud töötlejatest vastuvõtjatele toimub veebipoe ja volitatud töötlejatega sõlmitud lepingute alusel. Volitatud töötlejaid on kohustatud tagama isikuandmete töötlemisel asjakohased kaitsemeetmed kooskõlas isikuandmete kaitse üldmääruse artikliga 28.

 

Isikuandmetega tutvumine ja parandamine
Isikul on õigus oma isikuandmetega tutvuda ja nõuda andmete parandamist.
Isikuandmetega saab tutvuda ja teha parandusi klienditoe vahendusel.

 

Nõusoleku tagasivõtmine 
Isikul on õigus nõusolek tagasi võtta, teavitades sellest kliendituge e-posti teel.

 

Säilitamine 
Maksetega ja tarbijavaidlustega seotud vaidluste korral säilitatakse isikuandmed kuni nõude täitmiseni või aegumistähtaja lõpuni.
Raamatupidamise algdokumentides sisalduvaid isikuandmeid säilitatakse seitse aastat.

 

Piiramine 
Isikul on õigus taotleda oma isikuandmete töötlemise piiramist, kui andmed on ebaõiged või pole täielikud või kui tema isikuandmeid töödeldakse ebaseaduslikult.

 

Vastuväited
Isikul on õigus esitada vastuväiteid seoses tema isikuandmete töötlemisega, kui tal on alust arvata, et tema isikuandmete töötlemiseks puudub seaduslik alus.

 

Kustutamine
Isikuandmete kustutamiseks tuleb võtta ühendust klienditoega e-posti teel. Isikuandmed kustutakse ühe kuu jooksul peale kustutamisavalduse saamist või nõusoleku tagasivõtmist. Vastuses avaldusele tuuakse välja isikuandmed, mida ei kustuta ning millisel õiguslikul alusel ja põhjusel.

 

Ülekandmine
E-posti teel esitatud isikuandmete ülekandmise taotlusele vastatakse hiljemalt kuu aja jooksul. Klienditugi tuvastab isikusamasuse ja teavitab isikuandmetest, mis kuuluvad ülekandmisele.

 

Vaidluste lahendamine
Isikuandmete töötlemisega seotud vaidluste lahendamine toimub klienditoe vahendusel (e-post: experienso@experienso.ee, tel nr: 6 000 700). Järelevalveasutus on Eesti Andmekaitse Inspektsioon (info@aki.ee).